Tony_Gao

Chiến lược cho NZDJPY

Giá lên
Tony_Gao Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Trên khung Daily NJ đã tạo đáy thứ 2 nếu phá trend giảm mục tiêu sẽ tiến về vùng 69,375
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.