Tony_Gao

Chiến lược cho NZDJPY

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Trên khung Daily NJ đã tạo đáy thứ 2 nếu phá trend giảm mục tiêu sẽ tiến về vùng 69,375
Giao dịch đang hoạt động