ThanhThaoMC

NZDJPY Mạnh mẽ down trend với 700pip

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY đang trên đỉnh
Xu hướng down rõ ràng
Việc của chúng ta hiện tại là chờ tín hiệu Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.