cuongdongphu

NZDJPY

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Short:
- Kênh ngày priceaction xấu
- Kênh M30 gẫy trend và retest lại kênh.
Short NZDJPY: R/R:1/2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Ngon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.