GhostTraderIndexs

Do thông tin tác động đã phá vỡ mức kháng cự

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá nhất định sẻ lao dốc