OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Canh long NZDJPY khi giá về vùng màu vàng và có tín hiệu đảo chiều bằng các nến pinbar / engulfing / 3 bar reversal

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.