Leadership

NZDUSD - Biến động nhỏ, lợi nhuận lớn

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
5 tháng gần đây NZDUSD chỉ biến động trong khoảng 300 pips. Điều này có nghĩa là dù bạn có mở 1 vị trí LONG hay SHORT NZDUSD thì bạn vẫn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho bản thân. Tuy nhiên, những đáy sau của NZDUSD lại chưa từng thấp hơn đáy trước đó. Bởi vậy, để thật sự an toàn trong khoảng thời gian này, tôi cho rằng chỉ nên BUY NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.