Son-Trader

NZDUSD - SELL - Phân tích do PHSFund

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
SELL NZDUSD

Gía : 0.62466

SL : 0.62866
TP : 0.60960
RR : 1:3.7


Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.