Son-Trader

NZDUSD - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
Son-Trader Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
BUY NZDUSD

Giá : 0.62516

SL : 0.62020
TP : 0.64550

RR : 1:4

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!
Giao dịch đang hoạt động:
Có thể dời SL về Entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.