Leadership

NZDUSD - Chờ đợi

Giá xuống
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD vẫn tiếp tục giảm và gần như là nó không cho thấy dấu hiệu rằng sẽ quay đầu trong những khoảng thời gian sắp tới. Mặc dù NZDUSD có thể tiếp tục giảm, tuy nhiên, trong quá trình này của nó vẫn sẽ luôn có những nhịp hồi. Và đương nhiên, chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi này xuất hiện để lại bắt đầu SHORT NZDUSD