Fondex

NZDUSD - Khó có dấu hiệu đảo chiều

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đã 1 tháng kể từ khi NZDUSD kết thúc xu hướng giảm của nó. Vấn đề của NZDUSD bây giờ không phải là tăng mà là tăng lên bao nhiêu. Sẽ thật dại dột nếu như không BUY NZDUSD vào lúc này.
BUY NZDUSD
TP1: 0.68500
TP2: 0.69500
SL: 0.66470
Giao dịch đang hoạt động: NZDUSD đang lên tương đối đẹp. Ai giao dịch khung H1 đã có thể chốt TP

Ý tưởng liên quan