Fondex

Buy GBPJPY tại hỗ trợ ngay

Giá lên
Fondex Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tóm tắt: Xu hướng trước đó đã được kích hoạt để giảm sau khi giá phá vỡ từ mô hình hộp tích luỹ, giá đã quay trở lại trên 146,80 và tiến vào mức quan trọng ở đầu khoảng 149,15 .

Với mức giá đã kết nối trở lại trên mức 146,80 và đã cho thấy động lượng rất mạnh trong các phiên gần đây, chúng tôi muốn quan sát tín hiệu mua price action giữa vùng hỗ trợ từ 145,56 đến 146,80.

Ý tưởng thương mại: Xem xét xem tín hiệu mua giữa vùng hỗ trợ 145,56 đến 146,80, để xác nhận điểm vào. Nhắm mục tiêu về 149.15 và có khả năng cao hơn nếu tiếp tục đà.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.