OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Chờ giá phá cản quay lại test cản+ xuất hiện mô hình nến ôm(nến nhấn chìm)--> buy
Nếu giá ko phá qua dc+mô hình nến nhấn chìm tại cản thì sell xuống(giá cũng đã hồi về cản H1,H4)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.