VnRebates

NZDUSD - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Cấu trúc:
+ Nhịp giảm của giá đang dừng lại và đi vào một cấu trúc trong range - điều này có thể thấy được rõ ràng khi giá phản ứng quanh vùng 0.67-0.68. Các lần vượt qua vùng này giá nhanh chóng bị đẩy về khung giá với các nến có khung giá lớn.

+ Cấu trúc giá đi vào range thể hiện rõ ở khung H4 với các sự kiện điển hình ở pha A và hiện đang tiến vào pha B.

- Tín hiệu: TIếp tục quan sát cấu trúc trong range đã phân tích ở H4, chờ một động thái giá breakout ra khỏi range và xem xét PA của giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.