XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật: NZDUSD (09.07.2021)

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đồng tiền Antipode đang chịu áp lực trong hôm nay khi biến thể Covid-19 mới đã gây tác động đến các thị trường và viễn cảnh phục hồi nền kinh tế. Hôm qua, cặp NZDUSD đã giảm dưới mức 0.70 và đà giảm đã tiếp tục di chuyển hôm nay. Hiện tại, cặp tiền đang kiểm tra khu vực hỗ trợ chính tại 0.6945 trùng với giới hạn dưới của cấu trúc 1:1 và các phản ứng giá xảy ra trước đó. Trong trường hợp cặp tiền đâm xuống dưới, đà giảm sẽ tăng tốc hướng về ngưỡng hỗ trợ tại 0.6773. Ngược lại, nếu bên mua có thể chặn được động thái đi xuống tại đó, mức kháng cự gần nhất sẽ nằm tại đường xu hướng giá giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.