ThanhDCOfficial

Kế hoạch trade NZDUSD. Xem xét Sell

Giá xuống
SAXO:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy.
- Động lượng tăng của NZDUSD yếu dần, tạo thành mô hình cái nêm.
- Xu hướng Daily vẫn đang là giảm.
Vì thế chúng ta cần xem xét thêm các điều kiện để có thể sell.
- Nếu giá không vượt được cản gần nhất, và giá bị từ chối ngay ở vùng đó, chúng ta xem xét tiếp.
- Nếu giá nêm và đóng cửa dưới nêm thì chúng ta mới ra quyết định sell.
Giao dịch đang hoạt động: Đang giao dịch SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.