dinhchien

NZDUSD - Scapping ngày cuối tuần

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- rủi ro 1%.
- Chúc may mắn.