HOAIGOLD

NZDUSD CANH SELL XUỐNG

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
sell limit 0.68522 SL 0.69200 TP 0.65500
mấy kèo fx nên đánh khung thời gian lớn để đảm bảo an toàn mn nhé, ngắn hạn biến động nhanh mn ke không kịp
anh em cần kèo tốt vào nhóm hỗ trợ mn nhé .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.