FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Buy NZDUSD risk 1% đã đạt TP2. Giao dịch này áp dụng phương pháp EMA và Fibonancci