chithanhfx

NU: Canh bán xuống 0.6263

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Cặp tiền NZDUSD thể hiện lực giảm khá rõ với mô hình Engulfing trên đồ thị tháng (chưa hoàn tất).
Tuy nhiên sau đà tăng nóng 5 tháng liên tiếp và gặp phải vùng kháng cự mạnh, NU đã quay đầu, dự kiến sẽ tiến sâu xuống vùng 0.6263.
Canh bán khi giá phục hồi hoặc bán phá vùng 0.6490.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.