AlligatorFXTeam

NZDUSD TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Tại khung ngày chúng ta có nhịp breakout của kênh giá tăng NU, trong thời gian qua NU đã có nhịp pull back hồi về khu vực 0.66000
- H4 đang xuất hiện tín hiệu SELL theo PA nến
- Theo kế hoạch đã đề ra trước đây, tiếp tục SELL NU về 0.64000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.