Leadership

NZDUSD - Thời cơ đã tới

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đã có một cú Flash tương đối mạnh vào ngày hôm qua. Tất nhiên, thị trường sẽ ngay lập tức phản ứng. Và đương nhiên, đây chính là lúc mà chúng ta chớp lấy thời cơ này. Hãy LONG NZDUSD theo sự phản ứng của thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.