Leadership

NZDUSD - Thời cơ đã tới

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đã có một cú Flash tương đối mạnh vào ngày hôm qua. Tất nhiên, thị trường sẽ ngay lập tức phản ứng. Và đương nhiên, đây chính là lúc mà chúng ta chớp lấy thời cơ này. Hãy LONG NZDUSD theo sự phản ứng của thị trường.