dinhchien

OGNUSDT - Tăng theo Supertrend, Pivot & ADX 5/7/2022

Giá lên
BINANCE:OGNUSDT   Origin Protocol / TetherUS
- Khung thời gian 4h: Supertrend > Tăng.
- Pivot High/Low: trái: 10, phải: 10 > Tăng.
- ADX 1h & 4h > 25: Tăng mạnh.

>>> Mở lệnh mua khi giá từ chối đường Supertrend khung 1 giờ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.