lechitham

Xu hướng tăng dài hạn

CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
Tâm lí " Risk On" nhà đầu tư bắt đầu,xu hướng dòng tiền bắt đầu dịch chuyển từ tài sản an toàn như Vàng,JPY hay USD sang các kênh đầu tư rủi ro nhưng lợi nhuận cao hơn như chứng khoán , dầu.
Đó là cơ sở để tin rằng trong ngắn hạn và thậm chí dài hạn các tài sản rủi ro sẽ tăng.
Về ptkt con dầu : giá bắt đầu xu hướng tăng mạnh mẽ và vượt ngưỡng kháng cự 44$ , giá có xu hướng điều chỉnh nhẹ về vùng HT-KC này để tests lại trước khi bứt phá tiếp đến vùng kháng cự ở vùng giá 54$.
Canh mua khi giá điều chỉnh khu vực ngưỡng htkc cũng là mức cản của đường MA21.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.