MinhAnhhh

ONEUSDT D1 vẫn sáng tín hiệu Tăng nha

BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
Theo chỉ báo:
Ngày 17 tháng 8, Future carrera hiện chấm xanh, giá mở cửa nằm phía trên đồng thời nền xanh là cơ hội phù hợp có thể vào BUY.
Nếu hold hiện tại lợi nhuận thả nổi lên tới 232,64%~
Chờ đợi chuyển tín hiệu khác thì chạy thôi bà con :3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.