MinhAnhhh

ONEUSDT D1 vẫn sáng tín hiệu Tăng nha

BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
Theo chỉ báo:
Ngày 17 tháng 8, Future carrera hiện chấm xanh, giá mở cửa nằm phía trên đồng thời nền xanh là cơ hội phù hợp có thể vào BUY.
Nếu hold hiện tại lợi nhuận thả nổi lên tới 232,64%~
Chờ đợi chuyển tín hiệu khác thì chạy thôi bà con :3