MinhAnhhh

ONEUSDT - Đặt theo chỉ báo lợi nhuận lên đến 125.70%

MinhAnhhh Cập nhật   
BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
Tín hiệu XANH - LONG
Ngày 17/8/2021, điểm xanh đã sáng lên báo hiệu đã đến lúc đặt lệnh Long
Nếu theo chỉ báo đặt lệnh, chưa đầy 2 tháng lợi nhuận thả nổi lên đến 125.70%

Chỉ đợi đổi tín hiệu thì thoát lệnh hoi. Ăn vậy đủ rồii :)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ :3
Bình luận: Giờ vẫn chưa chuyển tín hiệu khác nha ae ^^

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.