trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch mua ONGUSDT trong 4 giờ

Giá lên
BINANCE:ONGUSDT   Ontology Gas / TetherUS
ONGUSDT đang hồi về vùng hổ trợ 1.0000 TIẾP THEO LÀ GÌ?

ONG đã từ chối đường xu hướng màu đen phía trên của chúng tôi để nó tiếp cận lại mức 1.0000, hiện đã được chuyển thành hỗ trợ tiềm năng hợp lưu kênh giá , chúng tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập mua.

Theo phong cách giao dịch của tôi:
Tôi sẽ chờ nó tiếp cận vòng tròn màu tím được đánh dấu (khu vực) để tìm kiếm các thiết lập mua có thể có (như đáy kép , phá vỡ đường xu hướng , v.v.)

Lưu ý ( nếu) giá về vùng hổ trợ 0.6000 mạnh mẽ ae có thể mua ngay tại đó.theo tôi vùng đó người mua sẽ đợi mua tại đó rất mạnh.

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!
~ Giàu có

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.