Toàn thị trường lúc này !! tập 2 phân tích theo phương pháp Wyckoff !
Theo tập trước đã hoàn thành giai đoạn tích lũy Phase A và B.
Đây là phân tích mình tin đây là khu vực tích lũy, còn kịch bản xấu là khu vực phân phối lại sẽ giảm tiếp.
Chúng ta không nên cố đoán tương lai hãy theo dõi hiện tại và phản ứng thôi nhé !!!

Bình luận