Linh_Invest

Cổ phiếu đang được giao dịch thấp hơn giá trị thực 40%

NYSE:PBR   PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Công ty thăm dò, sản xuất và bán dầu khí ở Brazil và quốc tế. Petrobras được thành lập vào năm 1953 và có trụ sở chính tại Rio de Janeiro, Brazil.

- Công ty có doanh thu và lợi nhuận vượt trội trong năm tài chính 2022 nhờ hưởng lợi từ việc giá dầu giữ ở mức cao.
- Hiệu suất hoạt động có thể sẽ kém hơn khi giá dầu rút khỏi mức cao trước đó. Tuy nhiên giá dầu thô giao dịch quanh 80 đô la đã đủ để các công ty ghi nhận lợi nhuận.
- Định giá theo DCF cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch thấp hơn giá trị hợp lý gần 40%.

Kế hoạch đầu tư: Mua quanh 10 | Chốt lời ở 12 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 9.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.