longsonvn

PDR 20/3/24: Vượt lên đỉnh mới

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Kết thúc phiên 20/3/24, cổ phiếu PDR đóng cửa ở mức giá trần với khối lượng dư mua hơn 2 triệu đơn vị.

Với mức đóng cửa phiên 20/3/24, PDR vượt lên khỏi nền giá tích lũy từ đầu tháng 2/24, đồng thời đóng cửa tại đỉnh mới, tạo thành tín hiệu mua tại mức giá đóng cửa 30.75 +/- 2%.

Một số cổ phiếu khác nhóm BĐS được chúng tôi khuyến nghị bao gồm DIG TCH DXG , các bạn có thể xem chi tiết trong phần Các ý tưởng liên quan.
Giao dịch đang hoạt động:
Cổ phiếu vẫn phù hợp để nắm giữ
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Cổ phiếu giảm mạnh quay trở về nền giá cũ, là tín hiệu bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.