longsonvn

DIG 15/3/24: Liệu có thể vượt đỉnh thành công?

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Cổ phiếu DIG tăng vượt đỉnh cũ trong phiên 15/3/24 với khối lượng lớn, cho điểm mua tại mức giá đóng cửa 28.5.

Nếu bạn quan sát mẫu hình nến có thể thấy rằng nến hôm nay không đẹp lắm khi với khối lượng lớn như vậy mà cổ phiếu không thể đóng cửa cao nhất phiên mà ngược lại còn lùi xuống gần mức giữa.

Mặc dù vậy, với bối cảnh thị trường chung không thực sự thuận lợi phiên cuối tuần, hành động giá này theo tôi vẫn chấp nhận được. Hơn nữa, cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá cao nhất kể từ cuối tháng 9/23.

Vị thế thất bại nếu có phiên đóng cửa dưới 28.
Giao dịch đang hoạt động:
Cổ phiếu vẫn phù hợp để nắm giữ
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.