vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU PFIZER

NYSE:PFE   Pfizer, Inc

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung D1 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ Trợ 151$ Nếu vùng cảng và Mây không bị đâm thủng, giá CP PFE có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 55$ - 57$

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh MUA quanh mốc 51$ - 52$, bán lỗ dưới 49$
Chốt lời 55$ - 57$ . Chúc Anh/Chị có thêm thông tin để đầu tư hiệu quả :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.