XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - PLATINUM (21.09.2021)

TVC:PLATINUM   CFDs latinum (US$/OZ)
Bạch kim đã phần nào xóa bỏ khoản lỗ sau đợt bán tháo ngày hôm qua. Tuy sự sụt giảm trên thị trường bạch kim ngày hôm qua không nghiêm trọng như trên thị trường palladium, kim loại quý này đã giảm hơn 2%. Trong khi tâm lý chấp nhận rủi ro của ngày hôm qua đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm giá, kim loại quý cũng bị áp lực do đồng USD mạnh lên. Tình hình hôm nay lại chuyển biến ngược lại - tâm lý rủi ro được cải thiện và USD suy yếu đã cho phép bạch kim và các kim loại quý khác phục hồi nhẹ.

Nhìn vào biểu đồ PLATINUM tại khoảng D1, có thể thấy rằng sự sụt giảm của ngày hôm qua đã bị dừng lại ở mức hỗ trợ quan trọng trong khu vực 900 USD, được đánh dấu bằng các phản ứng giá trước đó. Sự phục hồi ngày hôm nay hầu như không đáng kể nhưng nếu được duy trì, sự chú ý của thị trường có thể chuyển sang ngưỡng kháng cự chính gần nhất - khu vực 1,025 USD. Vùng này được đánh dấu không chỉ với các phản ứng giá trước đó mà còn với đường SMA 50 phiên (đường màu xanh lá cây) và giới hạn trên của kênh đi xuống. Khu vực dao động 970 USD có thể cung cấp một số kháng cự ngắn hạn trên đường đi lên. Mặt khác, nếu bạch kim tiếp tục di chuyển xuống và giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 900 USD nói trên, thì mức tiếp theo mà bên bán cần theo dõi sẽ nằm ở khoảng 850 USD.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.