XTBVietnam

Phân tích Bạch Kim ngày 22/06

TVC:PLATINUM   CFDs latinum (US$/OZ)
Trong phiên hôm qua, thị trường đã nhận thấy giá kim loại quý tăng, phần lớn nhờ vào sự yếu đi của đồng USD. Nhìn vào biểu đồ bạch kim, có thể thấy mô hình nhấn chìm tăng đã xuất hiện trên khung hàng ngày. Ở bức tranh lớn hơn, đợt bán tháo bạch kim gần đây đã tăng cường sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính ở mức 1.130 đô la, được đánh dấu bằng giới hạn dưới của cấu trúc 1:1. Theo nguyên lý cấu trúc Overbalancer, việc phá vỡ cấu trúc có thể dẫn đến sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đà giảm đã chậm dần gần ngưỡng hỗ trợ chính tại $1015, nơi có mức Fibo 61.8 và các phản ứng giá xảy ra trước đó. Nếu bên mua có thể giữ giá trên ngưỡng này, đà tăng có thể hướng tới $1.130. Ngược lại, nếu bạch kim vượt qua ngưỡng hỗ trợ này, con đường hướng tới mức $930 sẽ rộng mở.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.