HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
- Khung ngày: Supertrend TĂNG.
- Khung 1 giờ:
...Chỉ báo Dow: Đáy sau cao.
...Phá vỡ sideway vào lệnh Buy theo 2 chỉ báo trên.
* Strategy đã trừ phí 0.23% (TCBS).
Một trong những mã có tỉ lệ Profit cao nếu dời dừng lỗ theo.