Wave_Tracker

PVD- Xé toang cái nghèo

Giá lên
Wave_Tracker Cập nhật   
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
PVD. đoạn này là sự khởi đầu của một cơn siêu sóng đưa những ai đủ can đảm lên tầng thượng của sự giàu có và thịnh vượng. Ôm ngay bây giờ để xóa đói giảm nghèo. Không ngừng mua thêm tại vùng hỗ trợ để vượt lên trên mức giàu có. Là giàu ú ụ. MARK MY WORDS!
Bình luận:
Tầm nhìn 5-10% sao hiểu nổi. sao mà ăn nổi nhân 3, nhân 5

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.