FXNHANQUA

PVS cổ phiếu quốc dân

Giá lên
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
PVS cổ phiếu Quốc dân.

Sau chu kỳ tăng giá ấn tượng từ 05/2020 - 05/2021, cổ phiếu PVS cần có những chu kỳ điều chỉnh.

Việc điều chỉnh của cổ phiếu không nói lên việc cổ phiếu bị đánh giá không tốt, chỉ đơn giản kỳ vọng nhà đầu tư vào cổ phiếu đã kết thúc.

Rất nhiều nhà đầu tư bị nhầm lần khi giá việc giảm của cổ phiếu là xấu. Theo phân tích kỹ thuật, cổ phiếu PVS cần tích lũy trên 1 nền giá mới thấp hơn 20 - 30% so với giá hiện tại.

Để giá có thể về được vùng này cần có thời gian.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.