ProTraderNo1

REPSOL SA (REP), CỔ PHIẾU TỐT NHẤT THÁNG 6

Giá lên
BME:REP   REPSOL, S.A.
Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ với tin tức tốt từ thị trường việc làm, các nền kinh tế châu Âu mở cửa trở lại nhờ khống chế được dịch bệnh, cùng việc giá dầu tăng mạnh trở lại, các công ty trong lĩnh vực khai thác dầu khí sẽ được hưởng lợi và tất nhiên là cổ phiếu của nó sẽ tăng lên. Nhu cầu năng lượng tăng cao cùng mùa đông sắp đến ở châu Âu là điều kiện để giá dầu giữ ở mức cao và điều đó có lợi cho những công ty như Repsol SA. Trên phương diện kỹ thuật, ta có thể thấy rất rõ giá cổ phiếu REP đã vượt lên trên vùng tích lũy và chuẩn bị tăng đột phá trong lên vùng giá 12.5$/cp. Với mức giá chỉ 12.5$/cp, cùng mức cổ tức rất cao so với giá cổ phiếu, chắc chắn đây là một thương vụ cực kỳ đáng để đầu tư.
Chiến lược tham khảo từ Protrader.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.