GKFXPrimeVN

Repsol - Đối tác hụt với Việt Nam sắp chia cổ tức.

Giá lên
BME:REP   REPSOL, S.A.
Repsol S.A. là một công ty năng lượng toàn cầu tích hợp có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha. Nó thực hiện các hoạt động thăm dò và khai thác dầu thô và khí tự nhiên trên toàn thế giới. Repsol có hơn 24.000 nhân viên trên toàn thế giới. Repsol được tích hợp theo chiều dọc và hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm thăm dò và sản xuất, lọc dầu, phân phối và tiếp thị, hóa dầu, sản xuất và kinh doanh điện.

Sau sự kiện tranh chấp dự án thăm dò khí đốt của Repsol ở Biển Đông Việt Nam với Trung Quốc(*), giá cổ phiếu giảm nhẹ, tuy nhiên đến cuối tháng 3 thì công ty này đã phục hồi với doanh thu tốt từ báo cáo tài chính, hiện tại đây là mã cổ phiếu rất tiềm năng và còn đà tăng trưởng mạnh.

Repsol dự kiến chia cổ tức vào ngày 18/6 với mức chia €0.5/CP

Nhà đầu tư nên nắm giữ cổ phiếu này trước ngày chia cổ tức 15 ngày để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa.

Theo PTKT, dự kiến cuối tháng 6 sau 3 lần test cản, giá cổ phiếu của Repsol sẽ Break Out và đi lên mạnh mẽ. Các nhà đầu tư không nên bỏ qua sự kiện này.

(*): vi.wikipedia.org/wik...ăm_dò_khí_đốt_RepsolThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.