NYSE:RHI   Robert Half International Inc
1 lượt xem
0
NYSE:RHI
RHI vượt kháng cự trước chỉ số Nasdag
xem xét mua trong ngắn hạn
.....chỉ là quan điểm cá nhân ko khuyến nghị hay xúi giục ai mua bán nhá :)
Bình luận: Quên là phải đặt stoploss tại mức 97.5 hoặc 97.8 ^.^ !