Wave_Tracker

ROS - Có thực sự hồi sinh?

Giá lên
HOSE:ROS   None
Quan điểm cá nhân mình thấy HOSE:ROS đã kết thúc chu kỳ downdtrend dài hạn. Tiếp theo đây mới là những chuỗi nhày cảm xúc lẫn lộn.
Với mình, ROS sẽ chinh phục mốc 25k trong vòng 1-2 năm tới (~200% từ giá này). Đừng làm cừu non cho báo chí dắt mũi, hãy sáng suốt nhìn nhận con sóng khách quan nhất. Mọi cổ phiếu đều bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Giai đoạn tăng điên cuồng tăng trong 2021 chính là minh chứng sống (up ~320%) ... trong khi nội tại xấu như chó vậy
--->> ĐÓ LÀ SỰ LỢI HẠI CỦA PHƯƠNG PHÁP MÌNH ĐANG ÁP DỤNG 👇

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.