dinhchien

RSRUSDT - Tăng theo Supertrend, Pivot & ADX 9/8/2022

Giá lên
BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
1. Chỉ báo HIGH/LOW PIVOT:
- Pivot Left: 10 | Pivot Right: 10

Xác định xu hướng Tăng:
- Đỉnh cao hơn (HH) xuất hiện sau khi có Đáy cao hơn (HL).

2. Chỉ báo ADX: khung 1h & 4h có xu hướng mạnh.
- ADX smoothing: 14.
- DI length: 14.
- ADX STRONG > 25.

3. Chỉ báo SUPERTREND:
- Xu hướng tăng khi nến nằm trên đường màu xanh lá.

4. Cách vào lệnh:
- BUY/LONG: nến trước đó từ chối đường Supertrend khung thời gian hiện tại (bóng nến nằm dưới supertrend nhưng đóng cửa ở trên Supertrend).

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.