BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
buy với Rune.Các gói hỗ trợ của RUNE+tin tốt của BTC mình khá chắc RUNE sẽ phá ATH trong cuối năm.Ae có thể DCA nhiều lần.Targer kỳ vọng 25$