HoangMinhchannel

S99 target tiếp theo sẽ là 3x

Giá lên
HNX:S99   SCI JSC
Ở bài viết trước, S99 sau khi chạm đến vùng target 24.4 thì đã có phiên chốt lời quanh khu vực, tuy vậy nhưng lực cầu vào vẫn còn tương đối mạnh, thể hiện nhất là phiên trần hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 31.3.Ở bài viết trước, S99 sau khi chạm đến vùng target 24.4 thì đã có phiên chốt lời quanh khu vực, tuy vậy nhưng lực cầu vào vẫn còn tương đối mạnh, thể hiện nhất là phiên trần hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 31.3.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.