binancash

Tại sao dạo này những alt coin mới ra thì tăng mà sau đó ì ạch?

Đào tạo
BINANCE:SANTOSUSDT   SANTOS / TetherUS
Theo dõi gần đây một số coin được đánh giá tốt vì cộng đồng lớn, mới ra thì tăng cả trăm lần mà sau đó đi xuống miết?
Một số coin sau: BETA, SANTOS, LAZIO, DAR

Và nhìn lại từ lúc ra đến giờ thì giá đi xuống rất nhiều và lên thì ì ạch? Có phải những coin này đã giết nhiều nhà đầu tư?

Có thể đa phần những coin này từ Trung Quốc nên có được lượng fan cao và chính sách pr tốt nên giá tăng rất cao, sau đó các nhà đầu tư chuyển sang dự án khác nên nhưng dự án trước đó bị bỏ quên giá cứ xuống.

Do vậy kinh nghiệm rút ra được là các dự án mới chỉ nên kiếm ăn trong vòng tuần đầu sau đó phải rút đến tránh thua lỗ.

Trên đây là chia sẻ về những dự án alt coin gần đây để nhà đầu tư biết mà tránh bị thua thiệt nếu giữ lâu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.