bactest_178

05.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 04/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 16.26, tăng 0.74% so với phiên trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Giá đang trong giai đoạn điều chỉnh trong những ngày gần đây sau 1 thời gian tăng mạnh, hiện nay giá đang tìm kiếm hỗ trợ trong khu vực 15.80 - 16.10.
* Biểu đồ H4: Giá có xu hướng đi ngang trong cả phiên khi tìm được hỗ trợ trong khu vực 16.00 - 16.10. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ bật tăng trở lại trong những ngày sắp tới.