bactest_178

10.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 10/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 15.96, tăng 0.38% so với phiên trước.
* Biểu đồ Ngày: Giá vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh trong suốt 2 tuần qua.
* Biểu đồ H4: Giá đi ngang trong cả phiên. Giá đang giao dịch ở 16.00, chúng tôi kỳ vọng giá đang tiếp tục đến khu vực 15.60 - 15.80 để tìm kiếm hỗ trợ.