DatTong

SBT, Công ty cổ phần Thành Công- Biên Hòa: Giá đi lên !

Giá lên
HOSE:SBT   CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
D1:
- Cấu trúc trend thay đổi: Downtrend cũ đã bị phá vỡ
-> Hình ảnh 1 uptrend mới:
- Giá cho xu hướng đi lên
- Nằm trên 2 đường EMA 50-70
=> Mua ( kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng)

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.