DatTong

SBT, Công ty cổ phần Thành Công- Biên Hòa: Giá đi lên !

Giá lên
HOSE:SBT   CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
D1:
- Cấu trúc trend thay đổi: Downtrend cũ đã bị phá vỡ
-> Hình ảnh 1 uptrend mới:
- Giá cho xu hướng đi lên
- Nằm trên 2 đường EMA 50-70
=> Mua ( kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng)