URIFX

@SGDJPY => Dấu hiệu break xuống

Giá xuống
OANDA:SGDJPY   SGD/JPY
Mình cũng đã sell 1 đoạn cặp này (open @81.835).
Plan target như trong chart.
Bình luận:
Bình luận: