SINGAPORE DOLLAR / JAPANESE YEN
SGDJPY IDC

SGDJPY
SINGAPORE DOLLAR / JAPANESE YEN IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

SGDJPY Biểu đồ Ngoại hối