UnknownUnicorn4548749

SGDJPY Swingtrade

Giá lên
OANDA:SGDJPY   SGD/JPY
Hiện tại khung W1 cho rất nhiều tín hiệu đảo chiều tăng, có thể canh mua cho các tuần tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.